Dorp Ee

K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 18 juni 2005

  Afgelopen zaterdag 18 juni werd de traditionele sportdag voor de kaatsfederatie Dongeradeel georganiseerd, per dorp kunnen twee kaatsparturen zich opgeven om te strijden voor hun dorp. Gebruikelijk wordt dit al jaren verkaatst op het sportveld te M
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 18 juni 2005

De Jisterpartij wordt ingehaald op zaterdag 2 julia.s. en begint om 12.30 uur. De ordedienst is dan in handen van KlaasSipma, Gerhardus de Jong en Sas de Braak. Na afloop van de partij is ereen prijsuitreiking in dorpshuis de Jister.
K.V. de Trochsetters - Nieuws | vrijdag 17 juni 2005

  Op 17 juni 2005 hebben de Meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar gekaatst in Ee. Er werd gekaatst in twee verschillende klassen. Een A-klasse bestaande uit 4 parturen en een B klasse met 9 parturen. Klik op "Lees verder..." om het complete
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 11 juni 2005

  Zaterdag 11 juni stond er weer een ledenpartij voor de senioren van k.v. De Trochsetters op het programma. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij De Syl uit Anjum en Constrada uit Ee. Hoe de prijzen werden verdeeld leest u door op: "Lees ver
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zondag 05 juni 2005

Schoolkaatsproject in Ee groot succes. De jeugd van Ee krijgt de kans om kennis te maken met de mooie kaatssport. Het schoolkaatsproject is namelijk opgezet in samenwerking met de basisschool “De Gearring” in Ee. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.
K.V. de Trochsetters - Nieuws | zaterdag 04 juni 2005

  Zaterdag 4 juni werd in Menaldum het jaarlijkse NK Kaatsen voor meisjes gehouden. Na de voorgaande editie te hebben gewonnen en in 2003 als derde te zijn geëindigd werd dit jaar de 2e prijs behaald. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal
K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 02 juni 2005

  Op donderdag 2 juni hield K.V. de Trochsetters uit Ee haar eerste ledenpartij voor de jeugd. Sponsor voor deze partij was Spar-winkel W. Louwsma uit Ee. Hij had fraaie kransen en prijzen beschikbaar gesteld voor de jeugd. Klik op "Lees verder..." o
K.V. de Trochsetters - Nieuws | donderdag 02 juni 2005

Uit respect voor en medeleven met de familie Sikkema, is doorhet bestuur besloten om de ledenwedstrijd voor senioren die voorzaterdag 4 juni 2005 op het programma staat, geen doorgang te latenvinden. Of en zo ja wanneer deze wedstrijd zal worden inge
K.V. de Trochsetters - Nieuws | woensdag 01 juni 2005

Na lang werken is het dan toch eindelijk zover, de website van K.V. de Trochsetters is af.Het is alleen nog even wachten tot het .nl gaat werken, dan is dewebsite wereldwijd bereikbaar.Vergeet ook niet even een reactie teplaatsen in het gastenboek!
K.V. de Trochsetters - Nieuws | maandag 30 mei 2005

In verband met de festiviteiten rond de seizoensafsluitingvan V.V. Oostergo, is besloten om de ledenwedstrijd voor senioren, dievoor zaterdag 28 mei op het programma stond door te schuiven naarzaterdag 4 juni 2005. Het betreft hier dus de JISTER-part