Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

Trekkerbehendigheid getest door jong en oud!

Trekkerbehendigheid getest door jong en oud!Afgelopen zaterdag was het terrein naast Mechan Noord het toneel van ronkende trekkers, snelle traptrekkers en coole skelters. ’s Middags om 14.00 uur werd er begonnen met een uitdagend dubbel parcours waar men slalommend allerlei hindernissen moest nemen. Voor sommigen leverde dit moeilijkheden op waarvoor men strafseconden kreeg. De 30 deelnemers zorgden voor grote diversiteit op trekkergebied. Van oldtimer tot high tech…….. alles was vertegenwoordigd. Na 15 manc...hes kwam de winnaar uit de bus: Patrick van Rooijen kaapte voor de neus van Douwe Terpstra (2e) en Leo Braaksma (3e) de winnaarsbokaal weg. Ook was er nog een special act: Een labyrint achterop de trekker waar men dmv balanceren op balken de bal in het midden moest zien te krijgen. Hier was Richard Zuidersma de snelste van allemaal.
De kids van 4 tot 8 jaar werden uitgedaagd om op de traptrekker een aantal ringen te steken. Dit bleek best nog wel moeilijk voor de 12 deelnemers, maar Jelke Rienewerf mocht zich, met 1 ring verschil, de winnaar noemen. Hierna kwamen de skelters in de ring. Deze 8 jongens kregen dezelfde opdracht en hier bleek Patrick Woudwijk de beste te zijn.
Te midden van al dit trekkergeweld prijkte een spectaculair springkussen in de vorm van  een piratenboot waar de ouders hun kroost met een gerust hart konden laten spelen.
Rest ons nog te zeggen dat we onze sponsoren erg dankbaar zijn voor het mede mogelijk maken van deze dag!

Groeten van de trekkercommissie.

 
 

Opnieuw budget voor aanzichtprojecten beschikbaar

Opnieuw budget voor aanzichtprojecten beschikbaarHet experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.

De combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie zorgt er voor dat het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare kwaliteitsverbetering worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter op de kaart gezet.

Binnen dit experiment is de afgelopen twee jaar veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde dorpsgezichten aan te pakken. De grote vraag naar subsidie heeft ertoe geleid dat het subsidieplafond van deze regeling eind 2015 was bereikt.

De gemeenteraad heeft daarom de budgetten binnen de verschillende regelingen opnieuw verdeeld, waardoor er vanaf 1 mei 2016 opnieuw budget beschikbaar is voor private aanzichtprojecten. Dit betekent dat er sinds 1 mei weer subsidieaanvragen voor particuliere woningverbetering bij de lokale DOM’s ingeleverd kunnen worden.

Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels door de Stuurgroep ANNO. In juli 2016 neemt de Stuurgroep ANNO een besluit over de herverdeling van het provinciaal budget. Aan de hand daarvan komt er in juli mogelijk opnieuw budget vrij voor aanzichtprojecten. Hierover zal t.z.t. meer bekend gemaakt worden.

Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199/.

 

Ee beleeft gezellige koningsdag

Ee beleeft gezellige koningsdag

Om 09.00 uur prachtig weer bij de opening van Koningsdag 2016.  Sportieve kaatsers die geen boodschap hadden aan de weersverwachtinen. Daarna de opening van de Waddentour door Adje Admiraal. Het hele gezelschap ging omstreeks 10.30 uur naar dorpshuis de Jister waar de koffie en gebak inmiddels klaar stond. De kids konden los op suikerspinnen en een luchtkussen en zo werd het een gezellige ochtend. Vanaf 13.00 uur gingen 30 auto's van start met de puzzelrit c.q. kennisquiz. Na afloop werd de rit volop nabesproken in een, wederom, vol dorpshuis. Jammer genoeg heeft het slechte weer er in de loop van de ochtend toch voor gezorgd dat de kaatsers de wedstrijd hebben gestaakt.

Klik op onderstaande links voor foto's en video's

Fotoalbum Burt Sytsma

Fotoalbum Dorp Ee

Adje opent waddentour in Ee

Adje de admiraal opent waddentour in Ee

Video uitslag puzzelrit

 

 

 

 

Wat is er te beleven op deze koningsdag?

Wat is er te beleven op deze koningsdag?Check de agenda voor het programma met oa de (uitgestelde) opening van de waddentour, het traditionele kaatsen en de puzzelrit!