Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

 

Opnieuw budget voor aanzichtprojecten beschikbaar

Opnieuw budget voor aanzichtprojecten beschikbaarHet experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.

De combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie zorgt er voor dat het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare kwaliteitsverbetering worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter op de kaart gezet.

Binnen dit experiment is de afgelopen twee jaar veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde dorpsgezichten aan te pakken. De grote vraag naar subsidie heeft ertoe geleid dat het subsidieplafond van deze regeling eind 2015 was bereikt.

De gemeenteraad heeft daarom de budgetten binnen de verschillende regelingen opnieuw verdeeld, waardoor er vanaf 1 mei 2016 opnieuw budget beschikbaar is voor private aanzichtprojecten. Dit betekent dat er sinds 1 mei weer subsidieaanvragen voor particuliere woningverbetering bij de lokale DOM’s ingeleverd kunnen worden.

Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels door de Stuurgroep ANNO. In juli 2016 neemt de Stuurgroep ANNO een besluit over de herverdeling van het provinciaal budget. Aan de hand daarvan komt er in juli mogelijk opnieuw budget vrij voor aanzichtprojecten. Hierover zal t.z.t. meer bekend gemaakt worden.

Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199/.

 

Ee beleeft gezellige koningsdag

Ee beleeft gezellige koningsdag

Om 09.00 uur prachtig weer bij de opening van Koningsdag 2016.  Sportieve kaatsers die geen boodschap hadden aan de weersverwachtinen. Daarna de opening van de Waddentour door Adje Admiraal. Het hele gezelschap ging omstreeks 10.30 uur naar dorpshuis de Jister waar de koffie en gebak inmiddels klaar stond. De kids konden los op suikerspinnen en een luchtkussen en zo werd het een gezellige ochtend. Vanaf 13.00 uur gingen 30 auto's van start met de puzzelrit c.q. kennisquiz. Na afloop werd de rit volop nabesproken in een, wederom, vol dorpshuis. Jammer genoeg heeft het slechte weer er in de loop van de ochtend toch voor gezorgd dat de kaatsers de wedstrijd hebben gestaakt.

Klik op onderstaande links voor foto's en video's

Fotoalbum Burt Sytsma

Fotoalbum Dorp Ee

Adje opent waddentour in Ee

Adje de admiraal opent waddentour in Ee

Video uitslag puzzelrit

 

 

 

 

Wat is er te beleven op deze koningsdag?

Wat is er te beleven op deze koningsdag?Check de agenda voor het programma met oa de (uitgestelde) opening van de waddentour, het traditionele kaatsen en de puzzelrit!

 

Bingo

De Bingo van a.s. zaterdag 9 april gaat niet door, is verschoven naar 23 april!