Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

Nieuwsbrief mei van basisschool "de Gearing"

Klik hier om de nieuwsbrief van de maand mei van basisschool "de Gearing" te downloaden.

 

Reinder Postma in dorpshuis De Jister

Het 4/5 mei comité had op 30 april Reinder Postma uit Oudwoude uitgenodigd om een lezing te geven over Ee in de Tweede Wereldoorlog. Ruim 80 belangstellenden luisterden naar het boeiende relaas van de dhr. Postma.

De verhalen gingen in hoofdzaak over de opvang van Joden in de Dongeradelen en ook Ee. Dr. Ruinen, huisarts in Ee, had een grote rol in het vervoeren en verzorgen van de Joden. Ook vervoerde de huisarts wapens die naar verzetsstrijders moesten worden gebracht. Dr. Ruinen heeft deze daden met zijn leven moeten betalen.

De oorlog verliep in Ee vrij rustig. Alle Joden die hier ondergedoken zaten hebben de oorlog overleefd.

Een uitgebreid verslag van deze lezing in het volgende Iester Nijs.

 

Dodenherdenking Dr. Ruinen 2015

Maandagavond 4 mei, een gedenkwaardige avond bij het graf van Dr. Ruinen.

Na een toespraak, gedicht, last post, de 2 minuten stilte en het het
volkslied volgde een bloemlegging in de vorm van een krans namens de
gemeente en vervolgens legden een tweetal kinderen een bloemstuk namens
de school. Daarna mochten de leerlingen de gemaakte werkjes in de fakkel
prikken.
Vandaag, 5 mei, mogen we de dag van de vrijheid vieren!

Update: 5 mei 2015

 

Waddengoud Wilman

Waddengoud WilmanENGWIERUM - Donderdagmiddag heeft Gedeputeerde Kramer van de Provinsje Fryslân het Waddengoud-certificaat uitgereikt aan Jaap Wilman van Broersma-State in Engwierum voor zijn honing en olie gemaakt van eigen koolzaad. Onder het toeziend oog van zo’n honderd bezoekers en midden in een knalgeel bloeiend koolzaadveld in Engwierum overhandigde Kramer aan Wilman het Waddengoud-keurmerk. Wilman en familie maken van de kleine ronde zwarte zaden van het koolzaad bakolie. Dit persen zij zelf in de boerderij. De honing krijgt men van imkers die hun bijenkasten in het koolzaadveld van Wilman hebben staan. Door de ambachtelijk- en streekeigenheid van de producten heeft de familie Wilman het streekkeurmerk dubbel en dwars verdiend.

 

Donderdag 30 april en maandag 4 mei

Donderdag 30 april en maandag 4 meiGeachte dorpsgenoten,

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd.
In het kader van dit bijzondere herdenkingsjaar komt Reinder Postma donderdag 30 april in de Jister vertellen over Ee en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De avond begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Ook de oudere kinderen zijn van harte welkom maar wel graag onder begeleiding van een volwassene.

De toegang is gratis.

Op maandag 4 mei worden tijdens de Nationale Herdenking in het hele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.
Sinds 2006 is CBS “De Gearing” officieel erkend als adoptieschool voor het grafmonument van Dokter Ruinen en zijn de leerlingen betrokken bij de herdenking.

Graag willen wij u uitnodigen om aan deze herdenking deel te nemen.

Het programma is als volgt:

19.40 uur    Verzamelen en ontvangst bij monument op de Begraafplaats bij de kerk
19.45 uur    Welkom
                   Toespraak en gedicht
19.59 uur    Last Post
20.00 uur    Na klokslagen 2 minuten stilte
20.00 uur    Samen zingen we het Wilhelmus vers 1 en 6
Na het volkslied bloemlegging namens de gemeente en vervolgens leggen een tweetal kinderen een bloemstuk namens de school.
Daarna mogen de leerlingen de gemaakte werkjes in de vorm prikken. Ook de kinderen die elders naar school gaan, zijn van harte welkom om mee te doen.
Afsluitend woord

Na de herdenking is er voor iedereen gelegenheid om in de kerk een kopje koffie/thee met de familie Ruinen, Bakker en v.d. Hoek te drinken.
Voor de kinderen is er limonade.

Met vriendelijke groet,
Namens CBS De Gearing en Dorpsbelang,
De 4 mei commissie