Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

Wilt u ook energiebesparen met uw buurt?

Wilt u ook energiebesparen met uw buurt?Hallo buurtverenigingen en wijkraden,

Investeren in energiebesparende maatregelen betekent lagere vaste lasten, een hoger wooncomfort en een bijdrage aan het milieu. De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben daarom het initiatief genomen tot de oprichting van Consortium ‘Goed Bezig’.

Goed Bezig is een samenwerkingsverband van regionale bedrijven die allen gespecialiseerd zijn in energiebesparende maatregelen. Door het bundelen van hun kennis wordt u als particuliere woningeigenaar optimaal geholpen bij het energiezuiniger maken van uw huis.

 

Nieuwsbrief oud & nieuw

Nieuwsbrief oud & nieuwNet als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aankomende jaarwisseling. Dit jaar bezoeken we Anjum, Ee, Metslawier, Morra/Lioessens, Nes, Ternaard, Wierum en Engwierum. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken onderwerpen onder de aandacht.

Download hier de nieuwsbrief!

 

Deadline nadert voor aanvragen Kansenpot DOM

EE - In de Kansenpot van het DOM-project (Dorps Ontwikkelings Maatschappij) zit nog steeds 27.000 euro. Dit geld is beschikbaar gesteld door de gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân om ons dorp op te knappen.

De DOM Ee heeft inwoners, verenigingen en ondernemers opgeroepen met ideeën te komen om het dorp (nog) aantrekkelijker te maken. Tijdens de informatiebijeenkomst in september kwamen allerlei ideeën naar voren zoals een nieuwe geluidsinstallatie, een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een reclamebord van het Flaakspaad bij ’t Stienfek.

 

Avondpuzzelrit 7 november 2014

Avondpuzzelrit 7 november 2014Met 17 deelnemers was het gisteravond weer een geslaagde avondpuzzelrit. Met als rode draad het tellen van de bruggen kwam de rit weer door vele verschillende dorpen. De winnaars van vorig jaar bleken dit keer in de middenmoot blijven hangen. De winnaars van deze puzzelrit waren Ale en Alie. Gefeliciteerd! En aan de organisatie: bedankt!

Geplaatst: 10-11-2014

 

Douwe de Jong neemt na 45 jaar afscheid van de zuivel

Douwe de Jong neemt na 45 jaar afscheid van de zuivel EE/GERKESKLOOSTER – Douwe de Jong (61) uit Ee heeft op 31 oktober afscheid genomen van FrieslandCampina. Hij heeft ruim 45 jaar in de zuivel gewerkt. ,,Een geweldige bedrijfstak”, aldus Douwe de Jong. Hij was de laatste ‘echte’ boekhouder in Gerkesklooster. De boekingen worden nu vanuit Wolvega gedaan.